Ettevõttest

Kinnitatud kvaliteet

Eurovent Certified

VTSi seadmete kõrgeimat kvaliteeti on oma sertifikaatidega tunnustanud maailma juhtivad erialaühingud, sealhulgas Eurovent, TUV, BVQI, Rostest ja MBF-TMB:

EUROVENT - sertifikaat kinnitab, et projekteeritud seadmete VENTUS VS10-VS650 vastavad ventilatsiooniseadmete valikut lihtsustavas rakenduses ClimaCAD On-line (CCOL) arvutatud parameetritele.
CE - VTSi seadmed vastavad ELis kehtivatele ohutusnormidele.
TUV – PN-EN 1886, PN-EN 13053 on Euroopa kaks kõige olulisemat standardit, milles kirjeldatakse ventilatsiooni- ja kliimaseadmete töö- ja kvaliteedinäitajaid.
ISO 9001 - kvaliteedijuhtimissüsteem tagab, et kõik VTSis toodetud seadmed on ühetaoliselt kõrge kvaliteediga. ISO 14001 sertifikaat kinnitab ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi tõhusust.
eShop Ask&Buy Service Uudised Newsletter Facebook YouTube LinkedIn